Пратеници 

ПЕТРОВ ГОРАН 

 

 

 
 
   
     
      
   
   Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1962 година во Велес. Македонец. Градежен инженер. Добро го познава рускиот јазик, се служи со англискиот јазик, а го учи германскиот јазик. Живее во Велес.
     
  
   

 

Click