ПратенициШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР    

 

 

 

 

 

 

Роден: 
   23.01.1973 во Скопје, Република Македонија
     
Адреса и телефон:  
   Ул. Виа Егнатија 21-2/1,  
   1000 Скопје  
    Република Македонија  
    Моб: 00-389-(0)70-691-304 
     
Семеен статус:  
   оженет (две деца) 
     
Националност: 
   Македонец
     
Образование:  
   Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Филолошки факултет - Блаже Конески, Македонска книжевност и јужнословенски книжевности 
   Постдипломски студии на научната област Национална историја на Македонија и македонскиот народ од праисторијата до 1371 на Институтот за национална историја - Скопје
     
Странски јазици:  
   одлично познавање на англиски, италијански и француски пасивно познавање шпански јазик.
     
Компјутери:  
   експертско корисничко познавање на Microsoft Office пакетот. 
     
Искуства и активности:  
   основач и генерален секретар на Сојузот на студентите на Филолошкиот факултет; основач и главен и одговорен уредник на списанието ЛОЗА; ја формирал со група колеги аматерската театарска група Одвај се собравме, помошник раководител на Секторот за творештво и културно наследство во Министерството за култура на Република Македонија; портпарол на истото министерство; потпретседател на паневропската интервладина организација од областа на аудиовизуелните уметности Аудивизуел Еурека; потпретседател на Аудиовизоелната опсерваторија при Совет на Европа од Стразбур; член на петчлениот меѓународен експертски комитет за надворешна евалуација на АВ Еурека; член на Комитетот за култура на Советот на Европа (ЦЦ-Цулт); член на Управниот одбор на проектот на Министерството за култура и Светската банка Развој на општините преку културата; раководител на Одделението за меѓународна техничка помош на Агенцијата за државни службеници; Вработен во Институтот Евро-Балкан од Скопје, член на Надзорниот одбор на Јавното коумунално претпријатие Водовод и канализација - Скопје, директор на Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ, пратеник во Собранието на Република Македонија, шеф на Парламентарната делегација на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа, член на Комисијата за култура, на Комисијата за надворешни работи и на Комитетот за меѓуетнички прашања при Собранието на Република Македонија.

Click