ПратенициШУТАРОВ ВАСКО    
  
  

 

 

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден 1964 година во Кавадарци. Македонец. Дипломиран политиколог. Добро го познава францускиот јазик, се служи со англискиот јазик, а го учи германскиот јазик. Живее во Гевгелија.

Click