Пратеници 

СТАНЧЕВСКА НАДА

 

 

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1974 година во Скопје. Македонка. Магистрант по економски науки. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.

Click