Пратеници 

СТЕФАНОВСКА АНЕТА


  
 

 
     
 
Роденa: 29.09.1959 Битола, Република Македонија
     
Адреса и телефон:   Ул." Прилепска", бр.60-4/57  Битола Република Македонија 
      
e-mail: aneta_stefanovska@yahoo.com  
     
Семеен статус:  мажена (една полнолетна ќерка)
     
Националност:  Македонка
     
Образование:  
   1984 - Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола - Дипломиран правник   
   1995 - положен правосуден испит   
   2001 - Магистар по библиотекарство    
Странски јазици:  
   активно познавање на Англискиот и пасивно на Францускиот јазик
     
Компјутери:  
   активно познавање на Windows, Word
     
Искуства и активности:  
   2001 - Награда од сите невладини здруженија во Република Македонија за најхуман директор од културата;   
   2002 - Реализиран проект од УСАИД за формирање на центар на КНИЦ;   
   * Коавтор на две дела и објавени трудови во областа на библиотекарството
     
Работно искуство:  
   1985-2000 - Секретар во ОУ "Кирил и Методиј" Битола;   
   2000-2003 - В.Д. Директор на Националната Универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски" - Битола;   
   2003-2006 - Виш библиотекар во Универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски"   
   2006 - Пратеник во Собрание на Република Македонија.
     
Партиска активност: 
   Член на ВМРО-ДПМНЕ од 1996 година. 

 • Член на претседателство на Советот на интелектуалци на ВМРО-ДПМНЕ;      
 • Претседател на МК на ВМРО-ДПМНЕ "Јени Маале"-Битола;
 • Секретар на Унија на жени на ОК Битола;
 • Член на ИК на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Секретар на ИК на УЖ на ВМРО ДПМНЕ;
 • Член на комисијата за култура на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Потпретседател на комисијата за култура при ОК на ВМРО-ДПМНЕ Битола;
 • Потпретседател на правната комисија при ОК на ВМРО-ДПМНЕ Битола;
 • Член на ОК на ВМРО-ДПМНЕ Битола;
 • Главен правник за Битола и околијата за претседателските избори 2004 година;
 • Координатор на РИШ на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ за локалните избори 2005 година.
Click