ПратенициСТОЈАНОВ РИСТО         
  

 

 

 

 

 

 

Член на ВМРО - ДПМНЕ. Роден 1961 година во с. Радово. Македонец. Завршил училиште за занимање. Земјоделец. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Радово.

Click