ПратенициТАШЕВА ВИОЛЕТА   

 

 

 

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена 1960 година во Скопје. Македонка. Дипломиран машински инженер - професор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.

Click