Пратеници


АНЕ ЛАШКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 во Прилеп. Македонка. Инженер по хемија, ПМФ; магистер по маркетинг-менаџмент, Економски факултет.


Активности во Собранието:

  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-претседател
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: a.laskoska@sobranie.mk

Click