Пратеници


БЛАГИЦА ЛАСОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. Македонка. Магистер по менаџмент во образование и образовни политики, УГД Штип.


Активности во Собранието:

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател 
  • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: B.Lasovska@sobranie.mk

Click