Пратеници

 

 

 

 

 

 

ДАФИНА СТОЈАНОСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1974 во Гостивар. Македонка. Има завршено Стоматолошки факултет, УКИМ, Скопје. Магистранд.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: d.jovanoska-stojanoska@sobranie.mk

Click