Пратеници

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.7.1978 во Велес. Македонка. Дипломиран политиколог, Правен факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател 
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата,член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: D.Rangelova@sobranie.mk

Click