Пратеници

 

 

 

 

 

ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.10.1976 во Прилеп. Македонец. Професор по македонски јазик и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: d.stevanandzija@sobranie.mk

Click