Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.7.1962 во Битола. Македонка. Има завршено Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

  • Буџетски совет, заменик-претседател
  • Комисија за финансирање и буџет, претседател
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
  • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: l.kuzmanovska@sobranie.mk

Click