Пратеници

 

 

 

 

 

ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.3.1974 во Велес. Македонка. Има завршено Факултет за предучилишно образование. Магистранд на Економски факултет, Менаџмент со човечки ресурси.  

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: p.cestojnova@sobranie.mk

Click