Пратеници

СЛАЃАНА МИТОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 29.1.1981 во Крива Паланка. Македонка. Дипломиран социјален работник, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје. Специјалист по социјална работа во здравство.


Активности во Собранието:

  • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: S.Mitovska@sobranie.mk

Click