Пратеници

 

 

 

 

 

 

ТРАЈЧО ДИМКОВ 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1967 во Штип. Македонец. Професор по физичко воспитување; Магистер по образование - Менаџмент во образованието и образовната политика. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач


Е-пошта: t.dimkov@sobranie.mk

Click