Пратеници

 

 

 

 

 

 

ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 27.11.1961 во с. Жван, Демир Хисар. Македонка. Магистер по мир и развој, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член


Е-пошта: V.DamcevskaIlievska@sobranie.mk

Click