Пратеници

 

 

 

 

 

ЗОРАН ИЛИОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 28.10.1962 во Битола. Македонец. Дипломиран електро инженер, Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: z.ilioski@sobranie.mk

Click