ВМРО-ДПМНЕ


АНЕ ЛАШКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 во Прилеп. Македонка. Инженер по хемија, ПМФ; магистер по маркетинг-менаџмент, Економски факултет.


Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: a.laskoska@sobranie.mk


АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.1.1976 во Тетово. Македонец. Магистер по европски интеграции, Универзитет „Фридрих Вилхелм“, Бон, Германија.


Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта: A.Milososki@sobranie.mk


БЛАГИЦА ЛАСОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. Македонка. Магистер по менаџмент во образование и образовни политики, УГД Штип.


Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-претседател 
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: B.Lasovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.7.1958. Македонец. Дипломирал на Електротехничкиот факултет, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член

Е-пошта: b.despotoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.7.1956 во Скопје. Македонец. Има завршено Факултет за безбедност, Загреб, Хрватска. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член


Е-пошта: b.zmejkovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ВАНКОВЕР МАНЧЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 16.3.1980 во Скопје. Македонец. Доктор на медицина, Медицински факултет - Скопје. Специјализант.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 

Е-пошта: v.mancev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ВАСИЛ ПИШЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.4.1965 во Струмица. Македонец. Дипломиран економист; магистер по маркетинг, Европски универзитет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: v.pisev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 27.11.1961 во с. Жван, Демир Хисар. Македонка. Магистер по мир и развој, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член


Е-пошта: V.DamcevskaIlievska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ВЕСНА ПЕМОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.11.1960 во Кавадарци. Македонка. Доктор специјалист по дерматовенерологија, Медицински факултет, „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта: v.pemova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: v.gjorcev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ГОРАН МАНОЈЛОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 19.4.1977 во Тетово. Македонец. Доктор на медицина, специјалист интернист, интервентен кардиолог, Медицински факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член

 

Е-пошта: g.manojloski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЃОКО КАМЧЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 4.10.1975 во Валандово. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан I“ - Скопје. 

 

 

 

 

 

 

ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 20.7.1978 во Велес. Македонка. Дипломиран политиколог, Правен факултет - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата,член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: D.Rangelova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДАФИНА СТОЈАНОСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1974 во Гостивар. Македонка. Има завршено Стоматолошки факултет, УКИМ, Скопје. Магистранд.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: d.jovanoska-stojanoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.10.1976 во Прилеп. Македонец. Професор по македонски јазик и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: d.stevanandzija@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДРАГАН ДАНЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.7.1974 во Кочани. Македонец. Има завршено Природно-математички факултет. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: d.danev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ДРАГАН ЦУКЛЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.8.1973 во Гевгелија. Македонец. Има завршено Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член


Е-пошта: d.cuklev@sobranie.mk

 

 

 

 

ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 19.3.1979 во Пробиштип. Македонец. Дипломиран социолог, Филозофски факултет УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

Е-пошта: e.dimitriev@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛИЈА ТРАЈКОВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 1.12.1983 во Куманово. Македонка. Има завршено Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје.

 

 

 

 

 

 

ЖАКЛИНА ПЕШЕВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 7.8.1978 во Скопје. Македонка. Високо образование, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: z.pesevska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЗОРАН ЃОРЃИЕВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 18.11.1958 во Куманово. Македонец. Специјалист по општа хирургија, Медицински факултет, Универзитет Ниш. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член

Е-пошта: Z.Gjorgjievski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ЗОРАН ИЛИОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 28.10.1962 во Битола. Македонец. Дипломиран електро инженер, Електротехнички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: z.ilioski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.8.1971 во Штип. Има завршено Машински факултет, УКИМ, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член


Е-пошта: i.ivanov@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ИЛИЈА ДИМОВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 во Велес. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет, Скопје. 

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), шеф на Делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член

Е-пошта: i.dimovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.11.1974 во Скопје. Македонец. Дипломиран инженер-агроном, УГД „Гоце Делчев“ – Штип.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: J.Tarculovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

КРСТО ЈОВАНОВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.3.1960 во Велес. Има завршено Факултет за драмски уметности.

 

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член


Е-пошта: k.jovanovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 во Битола. Дипломиран инженер архитект, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта: l.zaturoska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.7.1962 во Битола. Македонка. Има завршено Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, заменик-претседател
 • Комисија за финансирање и буџет, претседател
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: l.kuzmanovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

МАГДАЛЕНА МАНАСКОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.6.1981 во Кочани. Македонка. Дипломирала Историја на уметноста и археологија - Филозофски факултет, УКИМ, Скопје. Специјалист за заштита на културно наследство, Рицумејкан универзитет - Кјото.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 

Е-пошта: M.Manaskova@sobranie.mk

 

 

 

 

 

НАДА ЦИПУШЕВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.1.1958 во с. Смиланци, Радовиш. Македонка. Има завршено Филозофски факултет - ОНО, „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.  

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


Е-пошта: n.cipuseva@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА МИЦЕВСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.3.1975 во Штип. Македонец. Има завршено Земјоделски факултет, УКИМ; Магистер по економски науки од областа на МБА-Менаџмент.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член

Е-пошта: N.Micevski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА ПОПОСКИ 

 

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

 

Е-пошта: n.poposki@sobranie.mk

 

 

 

 

 

ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.3.1974 во Велес. Македонка. Има завршено Факултет за предучилишно образование. Магистранд на Економски факултет, Менаџмент со човечки ресурси.  

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: p.cestojnova@sobranie.mk

СЛАЃАНА МИТОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 29.1.1981 во Крива Паланка. Македонка. Дипломиран социјален работник, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје. Специјалист по социјална работа во здравство.


Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: S.Mitovska@sobranie.mkТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.11. 1962 во Скопје. Македонец. Има завршено правни науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј".


Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


Е-пошта: T.Veljanoski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ТРАЈЧО ДИМКОВ 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1967 во Штип. Македонец. Професор по физичко воспитување; Магистер по образование - Менаџмент во образованието и образовната политика. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач


Е-пошта: t.dimkov@sobranie.mk

Click