Пратеници

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог; магистранд, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, претседател
 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член 
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член 
 • Комисија за европски прашања, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член

 

Е-пошта: A.Nikoloski@sobranie.mk

Click