Пратеници

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДАР ВЕЛЈАНОВСКИ


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.6.1978 година во Тетово. Македонец. Магистер.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Законодавно-правна комисија, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Авганистан, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

 

Е-пошта: A.Veljanovski@sobranie.mk
Click