Пратеници

 

 

 

 

 

АНЕ ЛАШКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 година во Прилеп. Македонка. Магистер по маркетинг менаџмент, Економски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Интерпарламентарно собрание на Православието (ИПС на Православието), член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Грузија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член

Е-пошта: A.Laskoska@sobranie.mk

Click