Пратеници

 

 

 

 

 

 

БЛАГИЦА ЛАСОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 8.3.1970 во Штип. Македонка. Магистер по образование и образовен менаџмент; Професор по предучилишно образование, УГД Штип.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за труд и социјална политика, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за Црноморска економска соработка (ПАБСЕК), член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

Е-пошта: b.lasovska@sobranie.mk

Click