Пратеници

 

 

 

 

 

ДАФИНА СТОЈАНОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1974 година во Гостивар. Македонка. Магистер по менаџмент на човечки ресурси во општествените дејности-во јавната администрација и социјалните дејности, Филозофски факултет, УКИМ-Скопје.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

Е-пошта: D.Jovanoska-Stojanoska@sobranie.mk

Click