Пратеници

 

 

 

 

 

ГОРДАНА СИЉАНОВСКА-ДАВКОВА

 

Роденa на 11.5.1953 во Охрид. Магистер на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“; доктор на правни науки, Универзитет во Љубљана.

 

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседателка
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член

Е-пошта: G.SiljanovskaDavkova@sobranie.mk

1 Комисија за европски прашања Заменик член 2.6.2021 -  
1 Комисија за еднакви можности на жените и мажите Претседател на комисија 2.6.2021 -  
1 Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците Заменик член 2.6.2021 2.6.2021  
1 Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците Член на комисија 2.6.2021 -  
Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ) Заменик-член 6.11.2021 -  
Комисија за образование, наука и спорт Член на комисија 14.9.2020 -  
Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел Член 5.11.2021 -  
Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска Претседател 6.11.2021 -  
Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска Член 5.11.2021 -  
Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација Член
Е-пошта: G.SiljanovskaDavkova@sobranie.mk
Click