Пратеници

 

 

 

 

 ЛИДИЈА ПЕТКОСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 12.1.1979 во Охрид. Македонка. Дипломиран менаџер за туризам и угостителство, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

Е-пошта: L.Petkoska@sobranie.mk

Click