Пратеници

 

 

 

 

 

МИРЧЕ АЏИОСКИ

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 21.10.1977 година во Струга. Македонец. Дипломиран геодетски инженер; магистранд, Градежен факултет - отсек Геодезија.


Активности во Собранието:

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член

 

Е-пошта: m.adzioski@sobranie.mk

Click