Пратеници

 

 

 

 

 

ВЕЛИКА СТОЈКОВА-СЕРАФИМОВСКА


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1973 во Скопје. Македонка. Доктор по фолклористика, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за култура, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член

 

Е-пошта: V.StojkovaSerafimovska@sobranie.mk

Click