Александар Николоски

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 24.3.1984 година во Охрид. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците,член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа, шеф на делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, претседател
 • Пратеничка  група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта: a.nikoloski@sobranie.mk

 
Александар Спасеновски

 

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.3.1980 година во Скопје. Македонец.  Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, политички науки и магистратура по меѓународно право и политика.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член


Е-пошта: a.spasenovski@sobranie.mk 
Ане Лашкоска

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 24.2.1978 година во Прилеп. Македонка. Дипломирала на Природно-математички факултет – инженер по хемија.

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


Е-пошта: a.laskoska@sobranie.mk 

 

Антонио Милошоски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 29.1.1976 година во Тетово. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет, Скопје; магистер по европски интеграции, Универзитет „Фридрих Вилхелм“, Бон.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта: a.milososki@sobranie.mk

 

 
Бети Кузмановска

 

 
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 2.8.1972 година во Штип. Македонка.  Дипломиран професор по предучилишно воспитување, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, магистер по образование - дидактика.

Активности во Собранието:

 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член


Е-пошта: b.kuzmanovska@sobranie.mk
Благородна Дулиќ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 18.4.1941 година во Кочани. Македонка. Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-претседател
 • Комисија за уставни прашања,член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: b.dulik@sobranie.mk 

 

Васил Пишев

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.4.1965 година во Струмица. Македонец. Дипломирал на Факултетот за економски науки, насока - Маркетинг менаџмент, Европски универзитет - Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта: v.pisev@sobranie.mk 

 

Васко Мицевски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1.1.1955 година во Битола. Македонец. Дипломирал на Медицинскиот факултет, Скопје, интернист.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка  група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член

Е-пошта: v.micevski@sobranie.mk

  

 

Васко Пашовски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 8.1.1974 година во Свети Николе. Македонец. Дипломиран машински инженер, термотехника и термоенергетика, Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член


Е-пошта: v.pasovski@sobranie.mk 

 

Веле Ѓорѓиевски

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.10.1964 година во с. Папрадиште, Велес. Македонец. Завршил средно образование.

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: v.gjorgjievski@sobranie.mk 

 

Весна Пемова

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 5.11.1960 година во Кавадарци. Македонка. Дипломирала на Медицинскиот факултет, Скопје, специјалист по дерматовенерологија.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија,заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член


Е-пошта: v.pemova@sobranie.mk 

 

Владимир Ѓорчев

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 31.8.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, претседател
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: v.gjorcev@sobranie.mk 

 

Дарко Димитриески

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.4.1970 година во Тетово. Македонец. Дипломиран правник со правосуден испит, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: d.dimitrieski@sobranie.mk 

 

Диме Маџовски

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.10.1964 година во Крива Паланка.Живее во Скопје. Македонец. Дипломирал на Филозофскиот факултет, група историја, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно- имунитетни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член

Е-пошта: d.madzovski@sobranie.mk
Димитар Стевананџија

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.10.1976 година во Прилеп. Македонец.  Дипломиран професор по македонски јазик, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: d.stevanandzija@sobranie.mk 

 

Драган Настески

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.3.1958 година во Македонски Брод. Македонец. Дипломирал на Шумарски факултет - Скопје, магистер на шумарски науки.

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

Е-пошта: d.nasteski@sobranie.mk

Драган Цуклев

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 17.8.1973 година во Гевгелија. Македонец. Дипломиран економист.

Активности во Собранието:

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: d.cuklev@sobranie.mk 

 

Ѓорѓи Коџабашиев

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.12.1962 година во Велес. Македонец. Дипломиран економист, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Секцијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата (ПСФ), шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член


Е-пошта: g.kodzabasiev@sobranie.mk
Елена Павлова

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.12.1971 година во Кочани. Македонка. Дипломиран психолог, Филозофски факултет - Институт за психологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 

Е-пошта: e.pavlova@sobranie.mkИлија Димовски

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.8.1980 година во Велес. Македонец. Дипломиран правник на Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје. Постдипломец на Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член  
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


Е-пошта: i.dimovski@sobranie.mk 

 

Илија Китаноски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1959 година во Кичево. Македонец. Дипломирал на Економскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, претседател


Е-пошта: i.kitanoski@sobranie.mk Јордан Пачков

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.7.1949 година во Куманово. Македонец. Дипломирал на Медицинскиот факултет, Скопје, специјалист по физичка медицина и рехабилитација.

Активности во Собранието: 

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: j.packov@sobranie.mk


  

 

Косана Николиќ-Мазнева

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 11.8.1972 година во Скопје. Србинка. Дипломиран биолог, Природно-математички факултет.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: k.nikolik@sobranie.mk 

 Лилјана Кузмановска

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.7.1962 година во Битола. Македонка. Дипломиран економист.

Активности во Собранието:  

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член

Координаторка на Клубот на пратенички (од 1 октомври 2012 до 30 декември 2013 година).

Е-пошта: l.kuzmanovska@sobranie.mk

 

Лилјана Затуроска

 

  

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1964 година во Битола. Македонка. Дипломиран инженер архитект, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член


Е-пошта: l.zaturoska@sobranie.mkМарија Рашковска

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 15.04.1984 година во Берово. Македонка. Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил И Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта: m.raskovska@sobranie.mk 

 

Миле Пачемски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 1.8.1958 година во Скопје. Македонец. Специјалист лекар гинеколог-акушер, примариус.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член


Е-пошта: m.pacemski@sobranie.mk


 
Милорад Додевски
Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 12.12.1978 година во Скопје. Македонец. Дипломирал на Faculty of Business - Victoria University.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: m.dodevski@sobranie.mk
Михаило Џолонга

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 11.6.1959 година во Битола. Македонец. Дипломирал на Медицинскиот факултет, Скопје, специјалист ортопед.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: m.dzolonga@sobranie.mk
Нада Станчевска

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.7.1974 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист по менаџмент, Економски факултет, Скопје, магистрант на економски науки - менаџмент.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: n.stancevska@sobranie.mk
Нада Ципушева

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 22.1.1958 година во с. Смиланци, Радовиш. Македонка. Филозофски факултет - ОНО, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член


Е-пошта: n.cipuseva@sobranie.mk


Надица Танчева-Тулиева

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 14.2.1966 година во Штип. Македонка. Дипломирала на Правниот факултет, УКИМ, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: n.tanceva@sobranie.mk
Павле Саздов

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 27.12.1983 година во Скопје. Македонец. Магистер на науки од областа на информациско-комуникациските технологии.

Активности во Собранието:

 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Конгресот на САД, член
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со хендикеп, претседавач

Е-Пошта: p.sazdov@sobranie.mk 

 

ПАНЧЕ ДАМЕСКИ

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 20.2.1968 година во Прилеп. Македонец. Доктор по ветеринарна медицина, магистер по ветеринарни науки.

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


 

 

Ристо Манчев

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 4.4.1969 година во Струмица. Македонец. Дипломиран градежен инженер, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: r.mancev@sobranie.mk

 
Ромео Тренов

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 3.9.1977 година во Ново Село. Македонец. Дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: r.trenov@sobranie.mk

 

  

 

Светлана Јакимовска

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации:
кат 1, соба бр. 151
директен телефон 02/3 119 110
локал 320
Е-пошта: s.jakimovska@sobranie.mk

Светлана Јакимовска е родена на 8 јуни 1956 година во Скопје. Македонка и член на ВМРО-ДПМНЕ.
Средно образование има завршено во гимназијата „Раде Јовчевски – Корчагин“, а дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Мажена и мајка на едно дете.

Својата професионална кариера ја започнува во 1984 година во АД Макотекс – Скопје, а подоцна станува и раководител на Служба за нормативна дејност и органи на управување.

Од 2001 до февруари 2002 година е помошник-директор на Заводот за вработување на Република Македонија, а од март 2002 година е именувана, со одлука на Владата на Република Македонија, за диектор на Заводот за вработување на Република Македонија (сега Агенција за вработување на Република Македонија).

Паралелно со професионалните активности, Светлана Јакимовска бележи и многу активно и успешно политичко ангажирање во својата матична партија ВМРО-ДПМНЕ. И тука својот политички ангажман тесно го поврзува со својата професионална определба – правото и законодавството.

Во својата матична партија врши повеќе функции меѓу кои:

 • Делегат на годишното собрание на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Заменик претседател на Комисијата за социјални прашања, работни односи и вработеност;
 • Потпретседател на комисијата за правни работи;
 • Член на форумот за правни, политички прашања и судски систем на ВМРО ДПМНЕ;
 • Делегат на 13 и 14 Конгрес на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на ОК Кисела Вода;
 • Член на ОИК за спроведување на локални избори 2005 год;
 • Член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ;
 • Член на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ.

За својот ангажман има добиено и повеќе признанија и благодарници, меѓу кои: за особено залагање и личен придонес во партнерството за стопански развој на Република Македонија, во Проектот за примена на интегрираниот модел на Министерството за труд на САД со поддршка на УСАИД (април 2002 година).

Активно учествува на повеќе меѓународни конференции и семинари, политички вештини и кампањи извршена во соработка со Центарот за образование и обука МОТИВА (март 2008 година) и „Campaigning Masterclass“ (активност – кампања од највисока професионална класа).

На парламентарните избори во јуни 2006 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија на листата ма ВМРО-ДПМНЕ. Во петтиот мандатен состав како претседател ја води собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2008 година повторно е избрана за пратеник, а од 31 јули 2008 година е избрана за потпретседател на Собранието на Република Македонија.

Како потпретседател, покрај другите активности и задачи, Светлана Јакимовска претседаваше со Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, а исто така беше и член во Билатералните групи на Собранието на Р. Македонија за соработка со Парламентите на Република Полска, Република Словенија, Црна Гора и Австралија и Нов Зеланд.

На предвремените парламентарни избори во јуни 2011 година повторно е избрана за пратеник, а на седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 12 јули 2011 година избрана е за потпретседател на Собранието на Република Македонија по втор пат.

Активности во Собранието на Република Македонија:

 • Верификациона комисија, претседател;
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик претседател;
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


 

 

Светлана Карапетрова

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 31.3.1965 година во Скопје. Македонка. Дипломиран економист, ДУТ Тетово.

Активности во Собранието:

 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: s.karapetrova@sobranie.mk
 
 
 
 
 


 


  

 

Силвана Бонева

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 21.8.1959 година во Струмица. Македонка. Дипломиран правник.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, потпретседател
 • Комисија за европски прашања,  член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Секцијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата (ПСФ),член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член

Е-пошта: s.boneva@sobranie.mk
Славе Гошев

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 2.12.1977 година во Струмица. Македонец. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член


Е-пошта: s.gosev@sobranie.mk 

 

Сузана Анова

 

 

 Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 6.9.1965 година во Скопје. Македонка. Дипломиран професор за предучилишно воспитание, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член 
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член

Е-пошта: s.anova@sobranie.mk 

 

Тони Трајановски

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 10.4.1973 година во Делчево. Македонец. Дипломиран инженер-технолог, Технолошко-металуршки факултет, Скопје.


Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-претседател
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член

Е-пошта: t.trajanovski@sobranie.mkТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации


Кабинет на претседателот на Собранието на Република Македонија
директен тел.: 3113-268, 3112-255 локал 353
Е-пошта: pretsedatel@sobranie.mk


Биографија на претседателот на Собранието

Трајко Вељаноски е роден на 2 ноември 1962 година во Скопје. На Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" ги завршува студиите по правни науки, а во 1988 година го полага адвокатскиот испит и истата година отвора самостојна адвокатска канцеларија. Како адвокат работи до почетокот на 1999 година.
     
Своето политичко ангажирање Трајко Вељаноски го започнува во 1993 година со вклучувањето во ВМРО- ДПМНЕ. Неговото политичко дејствување е тесно поврзано со неговата професионална определба - правото и легислативата. Така, повеќе години ја води Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМНЕ, член е на Комисијата за политички систем, а исто така го води и Форумот за правни и политички прашања и судски систем на ВМРО-ДПМНЕ.
     
Во 1999 година е избран за потсекретар во Министерството за правда на Владата на Република Македонија, каде што набргу станува и заменик - министер. Притоа, посебено е активен во подготвувањето на закони, но има и активно учество во процесот на нивното донесување во Собранието и собраниските работни тела. Исто така, учествува во подготвките на повеќе меѓународни билатерални и мултилатерални договори, како и учество на меѓународни средби, конференции и семинари.
 
Во овој период е и член на Комисијата за претставки и предлози на претседателот на Република Македонија, а исто така е член и на Управниот одбор на Центарот за европски интеграции.
     
Во повеќе изборни циклуси, како што се претседателските, парламентарните и локалните е ангажиран како член на Државната изборна комисија.

На парламентарните избори во 2006 година Трајко Вељаноски е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и во тој мандатен период до април 2008 година е претседател на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата.
На изборите во јуни 2008 година повторно е избран за пратеник, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е избран за претседател на Собранието на Република Македонија.
На изборите во јуни 2011 е избран за пратеник по трет пат, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е реизбран за претседател на Собранието на Република Македонија.

Трајко Вељаноски е оженет и е татко на две деца.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), шеф на делегацијатаТрајчо Димков

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 22.7.1967 година во Штип. Македонец. Професор по физичко воспитување, Факултет за физичка култура, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член


Е-пошта: t.dimkov@sobranie.mk 

 

Харалампие Шокаровски

 

 

 


Член на ВМРО-ДПМНЕ. Роден на 13.6.1974 година во Охрид. Македонец. Доктор по медицина, специјалист анестезиолог-реаниматор, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта: h.sokarovski@sobranie.mk 


ХРИСТИНА РУНЧЕВА

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 17.11.1984 година во Велес. Македонка. Магистер по европски институции и политика. Докторанд на уставно право.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член


 

 


Цена Матевска-Дуза

 

 

 

Член на ВМРО-ДПМНЕ. Родена на 9.3.1977 година во Битола. Македонка. Дипломирала на Факултетот за учители и воспитувачи, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола.

Активности во Собранието:

 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член


Е-пошта: c.matevska@sobranie.mk

Click