ВМРО - Македонска

2008 - 2011 

БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ

 


  
 

     
 
   

Член на ВМРО-Македонска.Роден на 4.4.1940 година, во с .Вељуса, Струмица. Македонец.Дипломиран економист.    
   
Активности во Собранието

  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, претседател

     
Click