Пратеници 

 

Борислав Стојменов

 

 

 


Член на ВМРО-Македонска. Роден на 4.4.1940 година во с. Вељуса, Струмица. Македонец. Магистер по сметководство и финансии и магистер по маркетинг.

Активности во Собранието:

  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Комисија за уставни прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта: b.stojmenov@sobranie.mk

 

 

Click