ВМРО-Вистинска македонска реформска опција


1998 - 2002 

                                                        Черкезов Миланчо
 
 


    
 
  
  


 Член на ВМРО-ВМРО.
     
  
   Претседател на Комисијата за политички систем при Собранието на РМ. Актуелен координатор на пратеничката група на ВМРО-ВМРО во Собранието на РМ. Член на пратеничката група на Собранието на РМ за соработка со Парламентот на Република Кина. 

   Роден 1948 година во Штип, РМ. Македонец. Завршил Земјоделски факултет, магистер. Завршил Виша тренерска школа. Работел во Земјоделско-индустрискиот комбинат "Црвена ѕвезда" во Штип, како раководител и директор во Заводот за испитување и примена. Истакнат спортски работник и добитник на многубројни признанија од оваа област. Се служи со англискиот јазик. Живее во Штип.
     

Click