Megjunarodna sorabotka
 
Меѓународна соработка

Претседателства со Советот на ЕУ

 

Земјите членки на ЕУ на 13 декември 2004 година постигнаа политички договор за одредбите кои се однесуваат на претседателството на Советот, вклучувајќи го и редоследот на претседателството за периодот 2007-2020.

 

Идните претседателства ќе се одвиваат во група од по три земји членки, како што е предвидено со новиот европски Устав, секоја група се состои од една голема и една мала земја членка и најмалку една нова земја членка.

 

ЕУ претседателствата ја координираат работата на Унијата.

 

 

Германија

јануари - јуни

2007

Португалија

јули-декември

2007

Словенија

јануари-јуни

2008

Франција

јули-декември

2008

Чешка Република

јануари-јуни

2009

Шведска

јули-декември

2009

Шпанија

јануари-јуни

2010

Белгија

јули-декември

2010

Унгарија

јануари-јуни

2011

Полска

јули-декември

2011

Данска

јануари-јуни

2012

Кипар

јули-декември

2012

Ирска

јануари-јуни

2013

Литванија

јули-декември

2013

Грција

јануари-јуни

2014

Италија

јули-декември

2014

Латвија

јануари-јуни

2015

Луксембург

јули-декември

2015

Холандија

јануари-јуни

2016

Словачка

јули-декември

2016

Малта

јануари-јуни

2017

Естонија

јули-декември

2017

Бугарија

јануари-јуни

2018

Австрија

јули-декември

2018

Романија

јануари-јуни

2019

Финска

јули-декември

2019

Хрватска

јануари-јуни

2020

Германија јули-декември 2020

 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.