Служба на Собранието

 

 

 

м-р Маријана Кацарска


Лични податоци
Дата на раѓање: 28.05.1985 година
Е-пошта: m.kacarska@sobranie.mk


Образование

 • 2007/08 -2013 - Магистер по меѓународно право и меѓународна политика - Правен Факултет „Јустинијан Први“, Скопје;
 • 2003/04 -2007 - Дипломиран правник - Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан Први“, Скопје, Република Македонија;
 • 1999- 2003 - УСО „Јане Сандански“, Струмица, Природно – математичка гимназија;

Уверенија

 • Декември 2013 - Уверение за положен правосуден испит;
 • Март 2014 - Уверение за положен нотарски испит;
 • Април 2014 - Уверение за положен испит за извршители ;

Работно искуство

 • Јануари 2010- август 2014 , септември 2015- тековно - Советник во Собрание на Република Македонија;
 • Август 2009- декември 2009 -Финансиски и административен асистент во Институт за Парламентарна демократија (ИПД), Скопје;
 • Февруари 2009 –август 2009 - Програмски асистент во Национален Демократски институт (НДИ) програма Македонија;
 • Октомври 2007 - февруари 2009 - Адвокатски приправник во  адвокатска канцеларија во Струмица;

Публикација

 • Автор на книгата „Лустрацијата во земјите од Југоисточна Европа“  ISNB 978-9989-177-24-8

Престанок на функција на 13.седница одржана на 22.9.2020 година. 

Click