Собраниско раководство

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Жарко Денковски

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Жарко Денковски е роден на 2.12.1960 година во Куманово.

Основно и средно образование завршил во Куманово, а дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј". Во октомври 1994 година положил правосуден испит.

Од март 2001 година до именувањето на функцијата генерален секретар на Собранието, работи во своја канцеларија, регистриран како адвокат при Адвокатската комора на Македонија.

На 26.1.2007 година е именуван за генерален секретар на Собранието на Република Македонија.

Се служи со англиски јазик.

Click