Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ 

 

Независен пратеник. Роден на 16.3.1975 во Долно Коњари. Бошњак. Доктор доцент, Институт за национална историја.

 

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за локална самоуправа, член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член


Е-пошта: z.ramcilovik@sobranie.mk

Click