Пленарни седници4 декември 2001 година

Деведесет и петта седница на Собранието на Република Македонија

Дневен ред:

1. Предлог на закон за локалната самоуправа;

2. Информација за состојбите и проблемите со водоснабдувањето на Прилеп и другите општини од системот „Студенчица“, со Предлог на мерки.


стенографски белешки  095 седница 4.12.2001

стенографски белешки  095 седница I продолжение 6.12.2001

стенографски белешки  095 седница II продолжение 24.1.2002

Click