Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија 


ПретседателКАБА ГАРИП  
 
          ЧленовиТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                             БОНЕВА СИЛВАНА  
                             СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                             СЕЛМАНИ АЈШЕ 
                             НЕЗИРИ ХАДИ 
                             ИВАНОВСКИ ИГОР 

 
 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија 


Претседател: ВЕЛИУ ФАЗЛИ  
 
          Членови: ЃОРЃЕСКА РУЖА 
                            ДАМЕСКИ ПАНЧЕ 
                            ДИМЕСКА КАТЕРИНА  
                            МАТОШИ РУЖДИ 
                            БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                            ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија 


Претседател: ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА  
 
          Членови: ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО
                            СТАНЧЕВСКА НАДА
                            РАМАДАНИ АГИМ
                            ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ
                            ИВАНОВСКИ ИГОР
                            ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија 

 Претседател: БУЏАКУ АГРОН  
 
           Членови: ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ 
                             ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА 
                             АЈДИНИ НАСЕР 
                             МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                             ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина 


Претседател: РАХИЌ ЕСАД  
 
          Членови: КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ  
                            СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                            СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 
                            СЕЛМАНИ АЈШЕ  
                            НЕЗИРИ ХАДИ  
                            НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

Претседател: АНДОВ СТОЈАН   
 
        Членови: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО 
                        СТОЈАНОВ РИСТО 
                        МИСОВСКИ ГОРАН 
                        ЈАНЕВСКА ВЕСНА 
                        МАТОШИ РУЖДИ 
                        АДЕМИ ЏЕВАТ 
                        БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
                        НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток


Претседател: ДОГАНИ БЕСИМ

          Членови: ДАНЕВСКИ ТОМЕ
                            ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР
                            БУЏАКУ АГРОН
                            КИРОВ АЦО
                            РИЛКОСКИ НИКОЛА
                            ДИМЕСКА КАТЕРИНАПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија 


Претседател: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР   
 
          Членови: ТАШЕВА ВИОЛЕТА  
                            СЕКУЛОВСКА МИРЈАНА 
                            ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                            КАБА ГАРИП 
                            АЛИТИ РАФИЗ  
                            МУСТАФА НЕЖДЕТ 
                            ЖЕРНОВСКИ АНДРЕЈ 
                            СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција 


Претседател: МАНАСИЈЕВСКИ ЈОВАН   
 
        Членови: КИТАНОСКИ ИЛИЈА 
                         ШУТАРОВ ВАСКО 
                         ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ 
                         СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ  
                         ЈАШАРИ АДНАН 
                         БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                         ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска


Претседател: КАДРИУ ФЛОРА
 
          Членови: ЃОРЃИЕВСКИ ВЕЛЕ
                             ТАШЕВА ВИОЛЕТА
                             ДУРАКУ САДУЛА
                             ИВАНОВСКИ ИГОР
                             ПЕНОВ РИСТОПратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел 


Претседател: ГРКОВСКА СЛАВИЦА   
 
          Членови: ГИНЕВ ЈОВАН 
                             ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                             ДОДОВСКИ МАРЈАН  
                             ТАЧИ МЕНДУХ  
                             НЕЗИРИ САФЕТ  
                             КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

Претседател: ДУРАКУ САДУЛА   
 
          Членови: ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                            ГИНЕВ ЈОВАН 
                            АНДОВ СТОЈАН 
                            ДОГАНИ БЕСИМ 
                            СЕРАФИМОВ ВЛАТКО  
                            КИРОВ АЦО 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Ирска 


Претседател: НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР   
 
          Членови: ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО 
                            ЃОРЃЕСКА РУЖА  
                            РЕЏЕПИ ДАУТ 
                            СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ  
                            БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
                            КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка 


Претседател: МАКРАДУЛИ ЈАНИ   
 
          Членови: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                            ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО 
                            ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР  
                            КАБА ГАРИП 
                            ВЕЛИУ ФАЗЛИ 
                            БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Царството Јапонија 


Претседател: БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
 
          Членови: ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                            СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                            ВИТАНОВ ЗОРАН 
                            ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                            МАТОШИ РУЖДИ 
                            ДУРАКУ САДУЛА  
                            ФИЛИПОВА ВЕРИЦА 
                            ИВАНОВСКИ ИГОР 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Србија 


Претседател: ИВАНОВ ЉУБИСАВ - ЅИНГО  
 
          Членови: КИТАНОСКИ ИЛИЈА  
                            КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
                            АЈДИНИ НАСЕР  
                            НЕЗИРИ САФЕТ 
                            СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                            КИТАНОВСКИ ЛАЗАР 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора 


Претседател: ВИТАНОВ ЗОРАН   
 
          Членови: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН  
                            СТОЈАНОВ РИСТО  
                            АЈДИНИ НАСЕР 
                            ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ 
                            РАХИЌ ЕСАД 
                            ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
 


Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина

Претседател: МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 

          Членови: КОЦЕВ ВАНЧО 
                            БОНЕВА СИЛВАНА 
                            ЈАНЕВСКА ВЕСНА  
                            КАБА ГАРИП 
                            АЛИТИ РАФИЗ 
                            ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада 

Претседател: ПОПОВСКИ НИКОЛА   
 
          Членови: ПОП-АРСОВ ПЕТАР  
                            ПЕТКОВСКИ ТИТО  
                            БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                            ДОГАНИ БЕСИМ  
                            ВЕЛИУ ФАЗЛИ  
                            ГРКОВСКА СЛАВИЦА 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург 


Претседател: ЗАШОВ БЛАГОЈ   
 
          Членови: СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                            ДИМЕСКА КАТЕРИНА  
                            АНАСТАСОВСКИ ИВАН 
                            ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                            ЈАШАРИ АДНАН 
                            БЕНДЕВСКА ВЕСНА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Суверениот Воен Ред на Малта и Република Кипар 


Претседател: ТРАЈАНОВ ПАВЛЕ   
 
          Членови: КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА 
                            ПЕТРОВ ГОРАН 
                            РАМАДАНИ АГИМ 
                            ПОЛОЖАНИ АЗИЗ 
                            ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
                            ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија 


Претседател: СЕЛМАНИ АЈШЕ   
 
          Членови: ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                            САЛИУ ШАБАН 
                            ДОГАНИ БЕСИМ  
                            КИРОВ АЦО 
                            ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
                            ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

Претседател: ЈАНЕВСКА ВЕСНА  
 
          Членови: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР 
                            ПАЧЕМСКИ МИЛЕ 
                            КАДРИУ ФЛОРА 
                            АЛИТИ РАФИЗ  
                            КОНДАРКО БОРИС 
                            НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска 


Претседател: ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА  
 
          Членови: НИКОЛОСКИ АЛЕКСАНДАР 
                            БОНЕВА СИЛВАНА 
                            ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 
                            СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                            ХАНИ ТАХИР 
                            ЦВЕТКОВСКА БЛАГОРОДНА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Португалија 


Претседател: КИТАНОСКИ ИЛИЈА   
 
          Членови: ИВАНОВСКА ЈАГОТКА 
                            ДОДОВСКИ МАРЈАН  
                            РАМАДАНИ АГИМ 
                            САЛИУ СЕЛВИЈЕ 
                            БЕЏЕТИ БЛЕРИМ 
                            БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Романија

Претседател: КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
 
          Членови: ДУЛИЌ БЛАГОРОДНА 
                            САЛИУ ШАБАН  
                            МАТОШИ РУЖДИ 
                            СУЛЕЈМАНИ ФАДИЛ 
                            МАКРАДУЛИ ЈАНИ  
                            КОНДАРКО БОРИС 
                            САЛИУ СЕЛВИЈЕ 

 
 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација

Претседател: ПОП-АРСОВ ПЕТАР  
 
          Членови: АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА 
                             МИТАНОСКИ ВЕЛЕ 
                             ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ 
                             АЈДИНИ НАСЕР 
                             АРИФИ ТЕУТА 
                             СТОИЛКОВИЌ ИВАН 
                             КИРОВ АЦО 
                             ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 

 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република 


Претседател: ЃОРЧЕВ ВЛАДИМИР  
 
          Членови: ДАНЕВСКИ ТОМЕ 
                             КОЦЕВ ВАНЧО 
                             КАБА ГАРИП 
                             АДЕМИ ЏЕВАТ  
                             РАХИЌ ЕСАД 
                             СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 

 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД

Претседател: МАТОШИ РУЖДИ   
 
          Членови: СТАНЧЕВСКА НАДА 
                            ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
                            ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
                            БОНЕВА СИЛВАНА 
                            АЛИТИ РАФИЗ 
                            НАЈДОВСКИ СЛОБОДАН  
                            МАКРАДУЛИ ЈАНИ 
                            БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција 


Претседател: ДИМИТРОВСКИ РАТКО  
 
          Членови: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                            ТАНЧЕВА ТУЛИЕВА НАДИЦА 
                            ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                            ТАЧИ МЕНДУХ  
                            САЛИУ СЕЛВИЈЕ 
                            ХАСИПИ КЕНАН  
                            СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
                            БУЧКОВСКИ ВЛАДО 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина 


Претседател: НЕЗИРИ САФЕТ   
 
          Членови: ПЕТРЕСКИ ЗОРАН 
                            ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                            МИСОВСКИ ГОРАН  
                            РАМАДАНИ АГИМ 
                            РИЛКОСКИ НИКОЛА  
                            ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска 


Претседател: БЕЏЕТИ БЛЕРИМ   
 
          Членови: СТЕФАНОВСКА АНЕТА 
                            ПЕТРОВ ГОРАН 
                            СЕЛМАНИ ЕЛМАЗЕ 
                            ПОПОВСКИ НИКОЛА 
                            СЕРАФИМОВ ВЛАТКО 
                            ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Франција 


Претседател: ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА  
 
          Членови: СПАСЕНОВСКИ АЛЕКСАНДАР 
                            ЗАШОВ БЛАГОЈ 
                            ПЕТКОВСКИ ТИТО 
                            ДОНЧЕВ ДАНАИЛ 
                            КАДРИУ ФЛОРА 
                            АДЕМИ ЏЕВАТ 
                            ХАСИПИ КЕНАН 
                            СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 
 


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија 

Претседател: ДИМОВСКИ ИЛИЈА  
 
          Членови: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО 
                            АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                            ИБИШИ ХАЗБИЈЕ 
                            АРИФИ ТЕУТА 
                            РИЛКОСКИ НИКОЛА 
                            ЌУРКЧИЕВ НИКОЛА 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска 


Претседател: ВЕЉАНОСКИ ТРАЈКО   
 
          Членови: КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА АНИТА  
                            ДИМИТРОВСКИ РАТКО 
                            КУНОВСКА ЈАГНУЛА 
                            ТАЧИ МЕНДУХ  
                            АДЕМИ ЏЕВАТ 
                            ТОПУЗОВА КАРЕВСКА РОЗА 
                            МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                            КОНДАРКО БОРИС 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Конфедерацијата Швајцарија 


Претседател: ШУТАРОВ ВАСКО   
 
          Членови: САЛИУ ШАБАН 
                             ЦАНОСКИ ФИЈАТ 
                             КАБА ГАРИП 
                             АРИФИ ТЕУТА 
                             МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА МЕРИ 
                             КИРОВ АЦО 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска 


Претседател: ПОЛОЖАНИ АЗИЗ  
 
          Членови: АНДОНОВСКА МАРИЈА 
                            КРСТЕВСКИ СТОЈЧЕ 
                            ЈАКИМОВСКА СВЕТЛАНА  
                            КАБА ГАРИП 
                            ПОПОВСКИ НИКОЛА 
                            ИВАНОВА ЦВЕТАНКА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија 


Претседател: АВИРОВИЌ ВЛАДАНКА   
 
          Членови: ДАМЕСКИ ПАНЧЕ
                            ДЕРКОСКИ ОЛИВЕР
                            ОРОВЧАНЕЦ ЃОРЃИ
                            ДОГАНИ БЕСИМ
                            ХАНИ ТАХИР
                            ПЕНОВ РИСТО
                            ГРКОВСКА СЛАВИЦА
                            ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија 


Претседател: ГЕРАМИТЧИОСКИ ТАЛЕ   
 
          Членови: ШАМБЕВСКИ ОЛИВЕР 
                            БОЖИНОВСКА ВАЛЕНТИНА  
                            ТАЧИ МЕНДУХ 
                            ХАНИ ТАХИР 
                            НИКОЛОВ МАРЈАНЧО 
                            ЛАЛЧЕВСКА РИСТАНКА 
 
Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија 


Претседател: КОНДАРКО БОРИС   
 
          Членови: ГРОЗДАНОВ ЦВЕТКО 
                            ДИМИТРИЕВСКИ ДАРКО 
                            РЕЏЕПИ ДАУТ 
                            ЈАШАРИ АДНАН  
                            ГЕШТАКОВСКИ КИРЕ 
                            ГЕЛОВА СТОЈАНОВА СОЊА 
 
Click