Пратенички групи за соработка


Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија


Претседател: ЈОВАН ГИНЕВ

        Членови: ИМЕР АЛИУ
                         ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                         АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                         ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                         ИГОР ИВАНОВСКИ
                         РАФИС АЉИТИ
Click