АктивностиВТОРНИК, 14,00 часот, Сала 3

КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Предлог на дневен ред:

1.    Предлог закон за индустриска сопственост (прво читање).

Click