АктивностиПЕТОК, 23.1.2009 год.15,00 часот, Сала 4

КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ  И ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Предлог на дневен ред:

1. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанувањето на функцијата (прво читање).

Click