Активности


ПЕТОК, 9.1.2009 год.11,00 часот, Сала 1

ТРИЕСЕТ И ОСМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предлог на дневен ред:

1.    Утврдување на Предлог на амандманот  XXXI на Уставот на Република Македонија;

2.    Донесување на Амандманот XXXI на Уставот на Република Македонија;

3.    Прогласување на Амандманот  XXXI на Уставот на Република Македонија.

Предлогот на дневниот ред се дополнува со:

1.    Предлог на закон за инвестициски фондови - I читање;

2.    Предлог на закон за изменување на Законот за цивилни инвалиди од војната - I читање;

3.    Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност - I читање;

4.    Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за помилување - I читање;

5.    Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите -  II читање;

6.    Дополнет предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и работа на странци  -  II читање;

 7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за основање на  Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - II читање;

8.    Предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем по Проектот за подобрување на постоечката регионална и општинска патна мрежа - II читање;

9.    Предлог на закон за изменување на Законот за комунални дејности - II читање;

10. Предлог на закон за изменување на Законот за државните службеници, по скратена постапка;

11. Предлог на закон за изменување на Законот за судска служба, по скратена постапка;

12. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за водите, по скратена постапка;

13. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување, по скратена постапка.

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.