АктивностиВТОРНИК, 27.1.2009 год.14,00 часот
Уставна сала

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО

Предлог на дневен ред:

1.Предлог закон за евиденции во областа на здравството (Второ читање).

Click