ОСУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИ...

Осумнаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 24,0...

Среда, 24 март 2010 година

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции, заеднички со Фондацијата „Фридрих Еберт“, организираше јавна расправа на тема „Обновливи извори на енергија - Дали може германското искуство да биде корисно за Република Македонија".

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВР...Петок, 3 септември, 2010 година

ЈАВНА РАСПРАВА ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции денеска организираше Jавна расправа по Предлог-законот за заштита на конкуренцијата и Предлог-законот за државната помош, закони кои произлегуваат од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија.

Прочитај повеќе

Јавна расправа по работната верзија на Предлог законот за е...

Среда, 22 септември 2010 година, Национален совет за евроинтеграции

Јавна расправа по работната верзија на Предлог-законот за енергетика

Националниот совет за евроинтеграции денеска организираше Јавна расправа по работната верзија на Предлог-законот за енергетика, закон кој произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2010.

Прочитај повеќе

Јавна расправа по Предлог на законот за ревизија НСЕИ 01,1...

Петок, 1 октомври 2010 година, Национален совет за евроинтеграции

Јавна расправа по Предлог на законот за ревизија

Националниот совет за евроинтеграции денеска организираше Jавна расправа по Предлог-законот за ревизија, закон кој произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија.

Прочитај повеќе

Јавна расправа на тема „Политиките за унапредување на живот...

Четврток, 30 септември 2010 година, Национален совет за евроинтеграции

Јавна расправа на тема „Политиките за унапредување на животната средина во Република Македонија"

Националниот совет за евроинтеграции, согласно препораките од Мислењето за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2010 година и Анексот 2 кој е составен дел на Мислењето, на 29 септември 2010 година, организираше јавна расправа на тема „Политиките за унапредување на животната средина во Република Македонија".

Прочитај повеќе

Јавна расправа по Предлог законот за безбедност на храна 15...

Петок, 15 oктомври 2010 година, Национален совет за евроинтеграции

Јавна расправа по Предлог-законот за безбедност на храна

Националниот совет за евроинтеграции продолжува со организирање на јавни расправи за законите за кои е неопходна поширока дебата која ќе овозможи донесување на квалитетни закони и квалитетна подготовка за прифаќање на обврските од членството на Република Македонија во Европската унија. Предлог-законот за безбедност на храна произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА Ревизија 2010).

Прочитај повеќе

Шеснаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции...

Шеснаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции

Прочитај повеќе

15 седница на Националниот совет за евроинтеграции 25.06.10...

Петнаесетта седница на Националниот совет за евроинтеграции

Прочитај повеќе
123...36                                     
Click