Seanca e 131-t#...E enjte, 30 dhjetor 2010, ora 11:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETËENJË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 129-t#...E hënë, 13 dhjetor 2010, ora 11:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDENJËZETENËNTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 126-t#...E martë, 14 dhjetor 2010, ora 12:00, Salla1

SEANCA E NJËQINDENJËZETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 132-t#...E enjte, 23 dhjetor 2010, ora 14:00, Salla1

SEAnCA E NJËQINDETRIDHJETËEDY E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER MBROJTJE DHE SIGURI 30.12.10...E enjte, 30 dhjetor 2010, ora 14:00, Salla3

KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI

Lexo më shumë

SEANCA NR. 130 II prod 29.12.10...E mërkurë, 29 dhjetor 2010, Ora 11:00, Salla 1

SEANCA NR. 130 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 27.12.2010) (vazhdimi i dytë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER SISTEM POLITIKE DHE MARRDHENIE NDERMJET BASHK...E martë, 28 dhjetor 2010, ora 10,00, Salla4

KOMISIONI PËR SISTEM POLITIKË DHE MARRDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVENES 28.12.10...E martë, 28 dhjetor 2010, ora 14,00, Salla4

KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

SEANCA NR. 130 I prod 28.12.10...E martë, 28 dhjetor 2010, Ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 130 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 27.12.2010) (vazhdimi i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 28.12.10...E martë, 28 dhjetor 2010, ora 10,00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë
123...72                                                                         
Click