Соопштенија

Петок, 11 ноември 2011 година, 12,00 часот, Сала на Влада
 
Давање свечена изјава

Господин Борис Кондарко е избран за претседател на Државната изборна комисија, г. Субхи Јакупи, за потпретседател на Државната изборна комисија, а г. Владо Сајкоски, г. Сашо Срцев, г. Јован Јосифовски, г-ѓа  Виолета Дума и г. Бедредин Ибраими се избрани за  членови на Државната изборна комисија  и по тој повод ќе дадат свечена изјава.

По давањето на свечената изјава г. Трајко Вељаноски, претседателот на Собранието на Република Македонија ќе даде кратка изјава за медиуми.

 
Click