ПратенициИлијаз Сабриу 

Роден е на 10.06.1951 година во с.Пирок- Тетово. Албанец. Завршил економски факултет во Приштина во 1973 година.

Click