Пратенички прашањаСедница 45 29.01.20009 

Дали на наставниците кои со години работат во образованието со договор за дело ќе им се трансформира работниот однос на неопределено време.

Од: БЕСИМ ДОГАНИ  За: Министер за образование и наука

Одговорил: Министер за образование и наука  15.05.2009

    Прашање     Одговор

Click