Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009 

Уште колку време безбедносната состојба во куманово ќе се контролира од специјалните единици алфи.

Од: ХАЈРУЛА МИСИНИ  За: Министер за внатрешни работи

Одговорил: Министер за внатрешни работи 18.02.2009

Прашање      Одговор

Click