Пратенички прашањаСедница 45 29.01.2009 

Кога ќе им бидат исплатени платите и придонесите на вработените во дооел вна емо од штип.

Од: МАРИНЕЛА ТУШЕВА  За: Влада на РМ

Одговорил: Влада на РМ  09. 06.2009

Прашање      Одговор

Click